Despre noi

Asociaţia Maia s-a înfiinţat în anul 2002 cu misiunea de a derula proiecte în sectorul social și educațional, în diverse regiuni din România, răspunzând nevoilor identificate la grupurile dezavantajate sau potențial dezavantajate, atât prin soluţii punctuale cât și prin inițiative pe termen lung, sustenabile. Astfel, unul dintre obiectivele strategice este de a îmbunătăți calitatea vieții categoriilor sociale dezavantajate, de a promova spiritul civic și de a oferi șanse egale copiilor și tinerilor printr-o ofertă educațională non-formală de calitate.

Ulterior, Asociația a dezvoltat și un palier de lucru în domeniul cultural, astfel că, împreună cu partenerii săi, organizează și susține proiecte de educație culturală și de implicare socială prin artă.

2011 înseamnă o nouă echipă executivă și aplicarea în practică a obiectivelor sale strategice prin două programe pe termen lung: un program de educație culturală și un program de integrare socială.
Astfel, în ultimii 8 ani a inițiat sau a derulat proiecte punctuale cu echipe de proiect pe care le-a co-interesat pentru derularea acestora, păstrând misiunea, viziunea și segmentele de lucru pe dezvoltare socială și educație non-formală și promovare culturală.

Prin programul de integrare socială asociația Maia derulează: proiecte sociale prin care contribuie la dezvoltarea durabilă a acestor grupuri sociale, constând în educație continuă, reconversie profesională, sustenabilitatea profesionalizării in vederea obținerii/menținerii unui loc de muncă; proiecte pentru copiii din centrele sociale și nu numai, constând in evenimente, excursii, aniversari, suport in activități de învățare-pregătire lecții, meditații extracurriculare, ateliere bazate pe educație non-formală, prin care sunt dezvoltate deprinderi de lucru in echipa, creativitatea si capacitatea de rezolvare a situațiilor delicate; proiecte cu grupuri țintă copii și tineri care provin din grupuri dezavantajate și/sau vulnerabile, oferind module de cursuri bazate pe educație non-formală, folosind instrumente creative și artistice pe diverse arii de interes.

Prin programul de educație culturală asociația dezvoltă și organizează proiecte artistice și educațional-culturale menite să sprijine profesioniști, lucrători culturali emergenți și artiști. Proiectele sunt create în parteneriat cu specialiști în domeniu (experți sau organizații) și sunt derulate la nivel național și internațional.

„Ne-am înfiinţat din dorinţa de a materializa speranţe şi a acorda sprijin persoanelor aparţinând categoriilor sociale şi profesionale defavorizate şi ne-am propus să derulăm  proiecte sociale, educative, ecologice şi civice. Ne-am fixat ca misiune să îmbunătăţim calitatea vieţii categoriilor sociale dezavantajate (copii instituţionalizaţi, bătrâni, bolnavi), să promovăm spiritului civic în rândul tuturor categoriilor sociale și să oferim şanse superioare copiilor și tinerilor printr-o ofertă educațională non-formală la înalte standarde. Viziunea noastră este de a ne implica în mod continuu, pentru a putea fi alături de cei care au nevoie de diverse tipuri de ajutor, ajutându-i pe unii să se integreze în societate iar pe alţii să ajute sustenabil la dezvoltarea acesteia. Valorile  cu care putem să realizăm ce ne-am propus sunt: profesionalism, creativitate, învățare non-formală și învățare continuă și respect civic.” Dana Ichim, director executiv

„Consider că o societate se poate dezvolta armonios și evolua dacă poate beneficia de îndeplinirea mai multor tipuri de nevoi – și aici mă gândesc la toate cel cinci paliere ale piramidei lui Maslow. În România a existat, dupa ’89,  o firească dezvoltare a proiectelor care făceau referire la primele două tipuri: nevoile fiziologice și nevoile de securitate. Proiectele Maia au lucrat firesc și pe acestea iar acum ajung să facă referire și la nevoile <<din zilele noastre>>: ultimele trei niveluri, de jos în sus.” Oana Nasui, manager de proiect

Detalii despre proiecte aici.