Proiectul Mentorat 1:1 este un concept propus și desfășurat ca pilot în anul 2014 – 2015 la propunerea Annei Sherod, bursier Fulbright în România. Proiectul implică oferirea unor servicii de mentorat, în regim de voluntariat, către copii și tineri din centrele rezidențiale ale DGASPC Sector 1 București de către tineri și adulți care își asumă rolul de mentori. Prin procesul de mentorat, tinerii instituționalizați sunt sprijiniți în demersul lor de reușită în viață, în special în etapa de tranziție de la centrul rezidențial către viața autonomă, în cadrul unor apartamente sociale. Perspectivele pe care mentorii le pot oferi, prin propriul model, sunt foarte utile în formarea unor reprezentări diferite față de viață, opțiuni profesionale și educaționale, decizii privind viața independentă ș.a. De asemenea, relația de mentorat constituie o oportunitate de exersare a unor tipologii relaționale mai sănătoase și mai dezirabile pentru tinerii din centrele rezidențiale, aflați de cele mai multe ori încadrați în relații de tip funcțional, administrativ cu personalul centrelor, și prea puțin afectiv și social, cu semnificații diferite de cadrul legal și formal oferit de sistemul de protecție socială.mentorat Proiectul se adresează: –                  tinerilor instituționalizați care vor primi servicii de coaching și mentorat, orientate în jurul unor obiective personale de dezvoltare încadrate în timp –                  tinerilor și persoanelor care doresc să se implice ca mentori și coach voluntari în oferirea serviciilor către tinerii beneficiari Acest program va dărui copiilor și tinerilor implicați ca beneficiari o atenţie pozitivă, personală şi constantă (săptămânală) din partea mentorilor şi le va asigura o ieşire în siguranţă în afara centrului şi a şcolii – care în prezent reprezintă o necesitate neîmplinită, ce le afectează dezvoltarea şi abilitatea de a interacţiona în societate la un nivel semnificativ. Acest proiect reinventează implicarea comunităţii la nivel personal, cel al implicării om la om (unul la unul), în problema copiilor instituţionalizaţi. Scop:
Programul „Mentorat 1:1” își propune să sprijine printr-o intervenție specifică, de tip servicii de coaching și mentorat unu-la-unu, tineri și copii din centrele rezidențiale (tineri instituționalizați) în vederea exersării și dezvoltării de relații sociale sănătoase, armonioase în afara spațiului rezidențial familiar și construirii unor reprezentări pozitive despre lume, viață, opțiuni profesionale și educaționale.
Demersurile concrete de realizare vor implica formarea unui număr de aproximativ 15 – 20 voluntari ai asociatiei pentru a deveni mentori și coach ai copiilor şi tinerilor din Centrul de Servicii Sociale Sfânta Maria, Centrul de Servicii Sociale Sfântul Iosif, Centrul de Primire Pinocchio şi Centrul de Servicii Sociale Sfântul Nicolae, din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1, iar acţiunile voluntarilor vor consta în desfăşurarea de acţiuni educative şi recreative pentru beneficiarii aflaţi în evidenţa acestor centre. Obiective: –   dezvoltarea unor competențe specifice de coaching și mentorat voluntarilor implicați în program, în vederea oferirii de servicii specifice tinerilor beneficiari – asigurarea cadrului de formare continuă a mentorilor prin intermediul unei comunități de învățare, a unor întâlniri de tip atelier sau training de monitorizare – dezvoltare pentru a crește capacitatea acestora de a livra adecvat serviciile în funcție de nevoile și progresele beneficiarilor – construcția unui program cu specific de coaching și mentorat pentru tinerii beneficiari din centrele rezidențiale DGASPC 1 implicând activități specifice educaționale, recreative, de formare – dezvoltare personală sau profesională centrate pe obiective individuale de dezvoltare, respectând metodologii adecvate de coaching și mentorat – crearea unui mecanism de recrutare – formare – monitorizare – evaluare a voluntarilor ce pot participa la program, considerând fluctuațiile specifice muncii de voluntariat, în vederea asigurării consecvenței programului și permanentizării acestuia (crearea unei baze de date cu voluntari disponibili, în formare sau angajați în procesul de coaching și mentorat, precum și a unei baze de date cu traineri, coach și mentori formatori care contribuie la dezvoltarea voluntarilor –                  construcția modelului de intervenție ”Mentorat 1:1” cu o structură specifică, implicând etape și resurse, procese specifice și caracteristici ce îi conferă individualitate. Contextul proiectului: Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani sunt vulnerabili la efectele negative ale lipsei de interacțiune, deoarece aceasta este perioada în care ei își dezvoltă personalitatea și caută modalități de a face față provocărilor vieții. Acest proiect de mentorat își propune să ofere sprijin, înțelegere și o influență pozitivă asupra vieții tinerilor marginalizați și instituționalizați, prin metoda unu-la-unu. Ideea de a avea pe cineva alături, care să le fie model în toate etapele vieţii, pe cineva care să ii încurajeze să se dezvolte, este atât de firească încât am ajuns să nu o mai apreciem în propriile noastre familii. Tinerii cu vieți dezorganizate şi confuze au nevoie de şi mai multă atenţie pentru a le oferi siguranţa că, în orice împrejurare, sunt încă iubiţi, apreciaţi şi respectaţi, că încă pot face ceva semnificativ şi pot creşte ,,corect”. Copiii au nevoie de supraveghere permanentă din partea unor oameni dornici să le fie mentori, modele de urmat şi să îi susţină. Mentorii nu pot fi mame sau taţi surogat, nu le pot oferi acestor copii chiar tot ceea ce au nevoie (din punct de vedere material, emoţional), însă îi pot ajuta să treacă peste diferenţele sociale, devenindu-le prieteni adevăraţi. Mentorii le pot oferi copiilor, ale căror minţi sunt în continuă dezvoltare, şansa de a-şi explora interesele. În cadrul excursiilor organizate în afara centrului, aceștia au ocazia să picteze, să cânte, să danseze, să admire opere de artă, să vizioneze filme, să mănânce mâncare bună, să gătească, să râdă, să alerge în parc. Organizate de câteva ori pe lună, întâlnirile cu mentorii oferă copiilor experiențe noi și memorabile. În acest sens, unele dintre propunerile concrete ale Uniunii Europene prevăd o serie de măsuri pentru dezvoltatea unor strategii proactive în acest domeniu sau demararea unor programe de educaţie care să se adreseze tuturor, de la cei mai mici la cei mai mari. Toate cerinţele menţionate mai sus sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele proiectului „Mentorat 1:1”, beneficiarii fiind copii si tineri în situaţia riscului de marginalizare socială. Justificarea necesităţii implementării proiectului Programul „Mentorat 1:1”, se focalizează pe propunerea unor modalități de identificare și de pregătire a unor voluntari-mentori, persoane cu dorința de a-i ajuta pe tinerii instituționalizați să se dezvolte. Oricare copil din fiecare instituție are nevoie de o soluție personalizată. Scopul acestui program vizează mentoratul, îndrumarea individuală a acestora. O vârsta critică, la care acești copii au nevoie de ajutor, este cea de 7-8 ani. La această vârstă, mulți copii instituționalizați abandonează școala sau o frecventează foarte rar. Neavând posibilitatea să părăsească orfelinatul pentru a se juca în parc sau pentru a-și vizita casele părintești, acești copii folosesc timpul care ar trebui alocat școlii pentru a se simți ,,liberi”. Din păcate, aceste acțiuni au consecințe dezastruoase asupra viitorului lor. Ei au nevoie de timp, de joacă, timp în natură și atenție individuală de la mentorii care țin la ei, pentru a-i ajuta sa treacă mai ușor peste această nevoie de a ,,fugi” de la școală. Planul de față a fost conceput în așa fel încât copiilor să le fie oferită mai multă atenție, un timp în care să fie copii și să aibă un model bun de urmat. Activităţile şi obiectivele proiectului vor contribui la atingerea priorităţilor Uniunii Europene prin creşterea responsabilităţii sociale şi a conştientizării participării active la viaţa socială şi prin promovarea egalităţii de şanse. Premisa din spatele acestei inițiative este inspirată de „Big Brothers, Big Sisters/BBBS” program care s-a bucurat de un succes considerabil, la nivel național, în SUA. Asemenea BBBS, din Statele Unite ale Americii, voluntarii vor oferi îndrumare (sub forma mentoratului) unei persoane tinere, timp de mai multe ore pe săptămână, dându-i șansa de a vedea dincolo de traiul zilnic și încurajând-o să își dorească mai mult, să țintească mai sus. Echipa de proiect va prezenta conducerii centrelor o expunere a  metodelor și mijloacelor de a folosi voluntarii si va pune la dispozitia acestora manuale pentru training. Orice instituție interesată va primi un manual cu „cele mai bune practici”, conținând idei despre cum să identifici, să recrutezi, să antrenezi și să susții voluntarii. Activități
  1. Încheierea unui parteneriat cu DGASPC Sector 1 București, în vederea derulării proiectului „Mentorat 1:1” prin care se urmărește dezvoltarea la nivel educational si emotional a copiilor din Centrele de plasament, beneficiarii proiectului fiind din cadrul grupurilor vulnerabile social.
  2. Recrutarea unui număr de minim 15 voluntari ce vor acționa ca și coach/mentori în cadrul programului
  3. Formarea voluntarilor în cadrul unui program de formare specific, cu durata de 3 zile
  4. Realizarea unui manual și a altor resurse specifice necesare formării
  5. Asigurarea vizibilității și comunicării publice a proiectului – prin intermediul site-ului asociației Maia sau a unui site dedicat
  6. Organizarea întâlnirilor periodice de monitorizare și formare continuă a mentorilor
  7. Stabilirea unor parteneriate de tip acordare de bunuri și servicii (în sistem voucher) pentru mentori și beneficiari în vederea contribuirii la activitățile concrete desfășurate de aceștia, parte din program
  8. Managementul proiectului – coordonarea demersurilor implicate de activitățile proiectului – recrutare voluntari, monitorizare, organizare formări și întâlniri de comunitate și formare continuă, asigurarea coordonării cu partenerii etc.
Locații de implementare a proiectului Proiectul se derulează, din mai 2015, în Centrul de Servicii Sociale Sfânta Maria, Centrul de Servicii Sociale Sfântul Iosif, Centrul de Primire Pinocchio şi Centrul de Servicii Sociale Sfântul Nicolae, din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1 București și presupune punerea la dispozitia beneficiarilor a relatiei de mentorat acordata de voluntari specializati. Parteneri DGASPC Sector 1, Fundația Preturi Pentru Tine. Sesiunea inițială de training/recrutare  Organizarea unor sesiuni de recrutare a voluntarilor/evenimente de evaluare a lor susținute din fondurile venite de la finanțatorii proiectului. După ce metodele de coordonare a voluntarilor au fost aduse la cunoștința directorilor de instituții, a doua fază a programului implica recrutarea primei serii de voluntari. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul seminariilor susținute în cadrul universităților, bisericilor și altor organizații care sunt interesate (in cadrul universităților unele specializări solicită ore de voluntariat pentru a absolvi, iar aceasta ar putea fi unul din impulsurile pentru ca tinerii să devină voluntari). Pe parcursului primului an, prin acest program vom susține voluntarii prin organizarea  de evenimente și seminarii, având drept scop pregătirea pentru mentoring atât individuală, cât și de grup. Punctele pozitive, care susțin și justifică folosirea acestui program: –  copii mai fericiți, cu un comportament îmbunătățit și o rată scăzută a tendinţelor spre delincvență; –  energie pozitivă care să lumineze centrele de plasament; –  o viață profesională mai plăcută pentru personalul centrului de plasament.  Rezultate anticipate: – 15 – 20 voluntari specializati; – 1 manual și resurse de formare a voluntarilor; – un website cu funcționalități privind recrutarea voluntarilor – 1 raport final Organizator: Asociația Maia, în parteneriat cu DGASPC Sector 1 București