Resurse

Ghidul Antreprenorului a fost pregătit în cadrul priectului „Mai aproape de muncă” și oferă: idei şi sfaturi pentru cei care doresc să iniţieze o afacere, descrierea principalelor etape de la idee până la înființarea afacerii şi primele şase luni; informaţii privind legislaţia în domeniu; un model de jurnal de antreprenor, personalizat. Îl puteți găsi aici.

Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Democratică (CDD) lansează, în încheierea proiectului „Managementul Integrării pe Piaţa Muncii”, rezumatul în limba română al Manualului de Educaţie pentru Integrarea în Câmpul Muncii a Persoanelor Dezavantajate. Găsiți și varianta integrală în limba engleză. Totul aici.

Asociaţia Habilitas – Centrul de Resurse şi Formare Profesională, în parteneriat cu Asociaţia Four Change lansează ”Ghidul de implicare comunitară”. Acest ghid este destinat organizaţiilor neguvernamentale care doresc să realizeze proiecte de organizare comunitară cu persoanele varstinice şi poate reprezenta un exemplu de bună practică în lucru cu seniorii. Puteți să consultați ghidul aici.

România Curată lansează public Ghidul Voluntarului pentru Bună Guvernare. Colaboratorii sunt studenţi, jurnalişti, bloggeri, voluntari ai Societăţii Academice din România şi ai Alianţei pentru o Românie Curată. Găsiți în ghid ale celor mai importante instrumente legislative şi tehnologice pentru urmărirea banului public. Îl puteți descărca de aici.

NextSteve Group este o companie ce oferă programe educativ – distractive (edutainment) pentru copii și a cărei misiune este dezvoltarea următoarei generatți de profesioniști și antreprenori. Găsiți aici cifrele anului 2012 și educația nonformală la copii.

În România, Bunurile şi serviciile sale au fost ca unele care să răspundă unor nevoi de culturalizare și recreație a industriile culturale au fost foarte rar privite ca un sector economic relevant de producere a valorii adaugate nete.
Citește aici materialul „Contribuţia industriilor creative la nivelul economiei naţionale”.

Industriile bazate pe copyright contribuie cu peste 5,5% la PIB-ul României și angajează peste 180.000 de persoane (2,3% din forța de muncă activă), conform unui studiu realizat de CSCDC și ORDA. Citește aici materialul „Contribuţia economică a industriilor bazate pe copyright în România” (din 2008 dar foarte actual).

Agenda politicilor publice pe înţelesul societăţii civile şi mass-media

Nevoia structurării agendei politicilor publice pe înţelesul societăţii civile şi mass-media pentru a fi utilizată ca sursă de informaţii pentru grupurile interesate a fost identificată prin experienţele practice de advocacy dobândite de Academia de Advocacy. Materialul „Agenda politicilor publice finanţate prin bugetul de stat 2009” este elaborat de Academia de Advocacy cu asistenţă tehnică şi sprijin financiar din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe în cadrul proiectului “CONSENSUS – Stimularea dezvoltării politicilor publice prin aportul părţilor implicate ale societăţii civile; Un exerciţiu eficient şi responsabil al democraţiei participative în acţiune”. Îl puteți descărca de aici.

Model de țară – propunere dezvoltare

Profesor dr. Florin Colceag (IRSCA Gifted Education) propune un material exhaustiv privind posibilitatea corelării tuturor segmentelor economice, sociale și de mediu din România, pentru o ieșire din criză.  „Necesitatea unui model coerent de ieşire din criza pe dezvoltare durabilă face ca modelele organizatorice de tip cibernetic să fie necesare în completarea modeleloreconometrice clasice care măsoară fluxurile fără a lua în consideraţie raportările detip structural. Modelul următor de guvernanţă prin coparticiparea stakeholderilor siprin delegarea pe reţelele de competentă a responsabilităţilorModelul este util nu doar pentru coerentizarea politicilor publice şi a guvernanței cât şi pentru coerentizarea programelor finanţate. conservă sistemul destat piramidal, completează cu reţele profesionale, cu acţiuni şi expertiza specifică,care pot colabora prin mijloace IT. ” Puteți citi material integral aici.

Broşura cu metode de învãţare non-formalã

Asociaţia Team Work din Bucureşti a lansat broşura cu metode de învãţare non-formalã „Trainer’s Laboratory – Experience non-formal training tools!”, metode rezultate în urma participãrii a 23 de tineri – traineri şi viitori traineri din mediul non-guvernamental din 7 ţări: Austria, Bulgaria, Danemarca, Italia, Portugalia, România şi Turcia, în cadrul proiectului omonim. Descarcă broșura de aici (doar versiune în limba engleză).

Primul Ghid destinat dezvoltării abilităţilor de viaţă ale elevilor

Elevii români se confruntă cu dificultăţi de adaptare la viaţa independentă de mediul familial sau şcolar. Diferenţa dintre teorie şi practică reprezintă un obstacol considerabil pentru mulţi dintre ei. Metodele nonformale pot reprezenta o soluţie, însă nu toate cadrele didactice le folosesc. În această situaţie, iniţiativa de a crea ghidul de ”Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilitaţilor de viaţă la clasă” se bucura de rezultate încurajatoare. Cadrele didactice implicate în proiectul “Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilitaţilor de viaţă ale elevilor” s-au declarat dornice să utilizeze cunoştinţele dobândite de-a lungul celor 3 ani de proiect.
Proiectul implementat între anii 2008 – 2011 de MECTS, în parteneriat cu FDSC şi ICDI, şi-a propus un obiectiv ambiţios, acela de a moderniza sistemul de educaţie şi formare iniţială şi continuă prin îmbunătăţirea formării personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Ce ar putea să împiedice un profesor de fizică să demonstreze elevilor săi utilitatea cunoaşterii pârghiilor, electricităţii, lucrului mecanic sau forţei centrifuge? Ce ar putea presupune pentru o şcoală transformarea orelor predominant teoretice în ore cu caracter aplicat la ce se întâmplă în jurul nostru?
Ghidul este disponibil gratuit pentru toţi cei interesaţi aici.

Revoluţia de sus în jos: Impactul noului sistem de evaluare a calităţii în universităţi

În prezentul raport, analistul SAR (Societatea Academică din România) Daniela Marinache demonstrează că implementarea noului sistem de evaluare a calităţii are avantajele unei centrări pe cercetare şi pe modul cum universităţile reuşesc să se adapteze la mediul socio-economic actual. Cu toate acestea, există riscuri în atingerea obiectivelor ambiţioase ale noului sistem de evaluare prezentate de studiu prin trei studii de caz: fuziunea a două universităţi ca instrument strict de supravieţuire financiară, criterii neclare de distribuire a locurilor la masterat şi doctorat la două instituţii academice clasificate în categorii diferite şi comparaţia dintre o universitate cu standarde transparente de selecţie a cadrelor didactice şi o alta unde nu există criteriile clare. Detalii aici.

Teach for Romania este o organizaţie non-profit a cărei misiune este să asigure, într-o bună zi, accesul tuturor copiilor din România la o educaţie de calitate indiferent de mediul din care provin sau de situaţia materială a familiei lor.
Programul intenţionează să soluţioneze problema educaţiei româneşti prin recrutarea absolvenţilor de top din universităţi, pregătirea lor în pedagogie şi leadership, plasarea ca profesori în şcolile publice pentru o perioadă de doi ani şi, ulterior, menţinerea lor implicaţi în educaţie printr-o puternică reţea de alumni. Detalii aici.

Ghid de înființare ONG

Clubul de Cicloturism “Napoca” (CCN), având printre preocupări şi dezvoltarea societăţii civile în general şi sectorului ONG în special, lansează ediţia a treia a “Ghidului practic pentru înfiinţarea asociaţiilor”, publicaţie ce poate fi descărcată în format electronic de aici.

Site-ul internaţional Funds for NGO, dedicat promovării oportunităţilor financiare ale organizaţiilor neguvernamentale, a lansat o listă de resurse gratuite pentru organizaţiile neguvernamentale care doresc să dezvolte activităţi de strângere de fonduri. Ghidurile  oferă atât informaţii generale despre fundraising, cât şi informaţii punctuale pentru diferite domenii, precum drepturile omului, tineret, protecţia animalelor , mobilizarea societăţii civile. Detalii aici.