Proiecte

Programul de integrare socială presupune conceperea și demararea de proiecte sociale care să contribuie la dezvoltarea durabilă a unor grupuri sociale dezavantajate (educație continuă, reconversie profesională, sustenabilitatea profesionalizării în vederea menținerea unui loc de muncă).

Proiectul „Atelier MAIA are ca obiective reconversia profesională și funcționarea unui atelier care să producă produse artizanale, implicând resurse umane provenite din grupuri vulnerabile și / sau dezavantajate social. Este un program de reconversie profesională pe 5 ani și un program de dezvoltare sustenabilă a Asociației Maia.

Proiectul ”La multi anidesfășoară o campanie de sensibilizare a opiniei publice privind starea seniorilor din casele de bătrâni și presupune sărbătorirea zilelor de naștere ale seniorilor, o dată pe lună, cu tort, flori și cadouri pentru sărbătoriţi. Prima ediție a acestui proiect a demarat în martie 2012 la Complexul Social de Servicii Străulești (Șos. București-Târgoviște nr. 10), care găzduiește 100 de seniori și oferă servicii de îngrijire zilnică și asistență medicală curentă pentru aceștia. Următoarea etapă a proiectului constă în extinderea cu noi activități: organizarea unor concursuri de şah, table sau rummy, organizarea unor ateliere creative de pictură sau de obiecte decorative, organizarea de excursii, vizite la muzee, plimbări în parcuri sau la alte obiective cultural-turistice, cercuri de lectură (presă, beletristică).

Proiectul Printre prieteni constă în asumarea unor responsabilități comune pentru binele copiilor, detalii aici.

Mentorat 1:1 este un program de coaching și mentorat pentru tinerii instituționalizați. Proiectul implică oferirea unor servicii de mentorat, în regim de voluntariat, către copii și tineri din centrele rezidențiale ale DGASPC Sector 1 București de către tineri și adulți care își asumă rolul de mentori.

Atelierele de Creatie SD. Beneficiarii sunt 45 tineri si adulti beneficiari ai asociatiei partenere. Obiectivul principal îl reprezintă apartenența tinerilor la o comunitate, cultivarea valorilor acestora și dezvoltarea abilităților practice. Obiectivele specifice se refera la promovarea tinerilor în societate ca persoane apte și comercializarea produselor realizate în vederea sustenabilității financiare. Partener: Asociația Sindrom Down București

Programul de educație prin artă presupune crearea de instrumente de educare continuă în diverse domenii artistice.

„Management cultural în artele vizuale contemporane” este dedicat studenților, absolvenților de facultăți de artă din România dar și lucrătorilor din industriile creative. Pentru absolveți obiectivul general este „împuternicirii” (empowerment) acestora pentru o inserție naturală și profesionistă pe piața de muncă specifică din România. Pentru lucrători obiectivul general este prezentarea sistemului de lucru folosit de profesionişti din domeniul privat al culturii şi artelor contemporane angajaţilor instituţiilor culturale muzeale şi ai organizaţiilor cu profil artistic.Ediția Iediția II.

Cursul „PR pentru non-profit se adresează reprezentanților din organizațiile neguvernamentale care doresc să își folosească resursele interne eficient și sustenabil. Cursul se axează pe instrumente si canale de comunicare, identificare și atingere beneficiari și publicuri țintă, bugete și strategii creative de comunicare. Studiile de caz pe proiecte reale și crearea de mini-planuri de comunicare pe proiectele derulate de participanți reprezintă punctele cheie ale cursului. Cursul este derulat cu ajutorul unor parteneri locali care pun la dispoziție spațiul de desfășurare.

Cursul de educație financiară are la bază un training dezvoltat de Fundația Noi Orizonturi, cu sprijinul voluntarilor BCR, și are ca scop modelarea de comportamente financiare responsabile în rândul copiilor, tinerilor și/sau persoanelor defavorizate.

Festivalul Steluțelor este un concurs de interpretare muzicală dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani pprovenind din comunități dezavantajate și are ca obiectiv specific stimularea tinerilor să-şi descopere şi să-şi dezvolte resursele de creativitate, utile în profesiile ulterioare.

Parteneriere în proiecte culturale internaționale cu Nasui Gallery: secțiunile de proiecte speciale ale Bienalei de artă contemporană de la Moscova 2011 și cea de la Liverpool 2012, expoziții de artă contemporană la Tel Aviv, Paris, Liverpool, Berlin (2011-2013).

Asociația Maia lucrează cu traineri acreditați CNFPA în cadrul programului de formare intensiv de formator (TOT), pe specializările management cultural, comunicare culturală, educație financiară și management de proiect. Deasemenea, în proiectele sale, atrage persoane specializate în comunicare, design, economie socială, asistență socială.

Detalii suplimentare:
Programul program de integrare socială – manager proiect Dana Ichim
dana@asociatia-maia.ro, 004 0720 22 00 25

Programul de educație prin artă  – manager proiect Oana Năsui
maia@asociatia-maia.ro, 004 0730 040 514