La mulți ani pentru Seniori

Proiect:  La Multi Ani pentru seniori
Organizator: Asociația Maia

Scop

Sensibilizarea opiniei publice privind seniorii din Centrele de Îngrijire şi Asistenţă Persoane Adulte prin activități de bună practică (de tipul „practice what you preach”)

Obiective generale

  • Organizarea de activități recreaționale: sărbătorirea zilelor de naștere ale seniorilor; organizarea de ateliere de terapie ocupațională tip “șezătoare”, în cadrul cărora sunt derulate diferite activități: concursuri de şah, table, rummy; organizarea unor ateliere de pictură și/sau obiecte decorative; excursii; vizite la muzee sau alte obiective cultural-turistice; plimbări în parcuri; cercuri de lectură (presă, beletristică).
  • Implicarea în acest proiect a unui număr de minim 15 voluntari per an.
  • Reamenajarea spaţiilor din centre destinate activităţilor de socializare şi recreere.
  • Promovarea în cadrul proiectului a sensibilizării opiniei publice în mass-media scrisă și audio-vizuală (online și offline).

Obiective anuale

  1. Cel puțin 25 de activități recreaționale pentru seniorii prezenți în cele două centre: Centrul de Ingrijire Persoane Adulte Sf.Elena (100 persoane), Bucuresti și Centrul de Ingrijire Persoane Adulte Străulești, București (100 persoane)
  2. Atragerea a cel puțin 5 noi parteneri în proiect care să contribuie prin susținere barter sau financiară pe o perioadă de 12 luni
  3. Implicarea unui număr de minim 15 voluntari pe o perioadă de 12 luni

Obiective de comunicare anuale

  1. Cel puțin 6 articole în mass-media despre proiectul „La multi ani pentru seniori” pe o perioadă de 12 luni
  2. Cel puțin 15 apariții în mass-media despre proiectul „La multi ani pentru seniori” pe o perioadă de 12 luni

Obiectivele mai sus menţionate urmăresc îmbunătăţirea calităţii vieţii seniorilor astfel încât să fie create şi asigurate condiţiile necesare pentru a asigura un rol activ al seniorilor şi care le va permite:
– să îşi împărtăşească experienţa îndelungată;
– să joace în continuare un rol activ în societate;
– să ducă o viaţă cât mai sănătoasă şi împlinită.

Rezultate anuale anticipate

–    200 beneficiari directi;
–    beneficiari indirecti: familiile seniorilor, DGASPC 1, voluntari;
–    2 comunicate de presă;
–    minim 15 voluntari;
–    200 fișe beneficiari;
–    minim 2 concursuri de şah, table sau rummy;
–    minim 2 cercuri de lectură;
–    minim 2 excursii organizate;
–    2 ateliere de terapie ocupaţionala (1 atelier / Centru);
–    minim 24 de sărbătoriri ale zilelor de naștere;
–    minim 1 vizită la Muzeul Satului;
–    2 săli (câte una pe centru) destinate petrecerii timpului liber, redecorate
–    minim 5 firme/companii pentru sponsorizarea acțiunilor;
–    minim 20 apariţii în mass-media;
–    minim 30 de diplome beneficiari participanti la ateliere;
–    minim 20 diplome voluntari participanti in cadrul proiectului;
–    1 colecție audio de povesti de viata impartasite de beneficiarii proiectului (constând într-un material care va fi făcut public și va fi disponibil pentru toți celor interesați prin canale oficiale și de mass-media  on-line si off-line) .
–    1 evaluare proiect (activitati, echipa, voluntari). Evaluarea va integra feedback de la invitați, voluntari, beneficiari si personal DGASPC1, modalități de îmbunătățire a proiectului ca organizare și ca și conținut, observații privind pregătirea implementareaproiectului;
–    1 raport final.

Contextul proiectului

Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii marchează aniversarea a 10 ani de când a fost adoptat Planul Internaţional de Acţiune Împotriva Îmbătrânirii (International Plan of Action on Ageing), semnat în aprilie 2002 de către toate statele membre ale Uniunii Europene. Prin acest plan, statele semnatare s-au angajat să promoveze şi să susţină îmbătrânirea activă, prin includerea în politicile sociale şi în programele economice naţionale a nevoilor şi drepturilor vârstinicilor şi prin promovarea unei societăţi pentru toate vârstele.

Comisia Europeană, prin Departamentul pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, a anunţat că anul 2012 va fi Anul Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii. Sub motto-ul „Fiecare are un rol al său”, Comisia Europeană reaminteşte unul dintre punctele esenţiale din Strategia Europa 2020: dezvoltarea durabilă nu poate fi atinsă prin excluderea seniorilor din societate.

Autorităţile europene au dedicat anul 2012 problemei îmbătrânirii active pentru a sărbători un deceniu de la semnarea Planului Internaţional de Acţiune împotriva Îmbătrânirii, document semnat la Madrid, în 2002, de peste 150 de guverne din toată lumea. Planul de Acţiune a fost lansat la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar printre semnatari s-au numărat, la acea vreme, şi reprezentanţii guvernului de la Bucureşti.

În data de 2 martie 2012, România a lansat oficial Anul European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii.

Îmbătrânirea activă, aşa cum a fost definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2002, reprezintă “procesul de optimizare a oportunităţilor de menţinere a sănătăţii, de participare şi securitate personală, cu scopul de a îmbunătăţii calitatea vieţii în cursul procesului de îmbătrânire. Îmbătranirea activă le permite persoanelor să işi atingă potenţialul de bunăstare fizică, socială şi mentală pe tot parcursul vieţii şi să participe în cadrul societăţii, în acelaşi timp oferindu-li-se protecţie, securitate şi îngrijire adecvate atunci cand au nevoie”. Motivele pentru care această noţiune a devenit tot mai uzuală în ultimii ani sunt unele dintre cele mai serioase, care conduc de fapt la o restructurare profundă a societăţii, propunându-şi consolidarea unei mentalităţi sănătoase de implicare activă a vârstnicilor în viaţa şi dezvoltarea socială şi economică a unei naţiuni, fără a fi discriminaţi în niciun fel.

Romania, la fel ca alte ţări europene, traversează un proces de îmbătrânire semnificativă a populaţiei. În anul 2050, se aşteaptă ca piramida demografică a vârstelor sa aiba o baza considerabil redusă, datorită creşterii accelerate a numărului de pensionari.

Proiectul „La Multi Ani” se află în contextul mai sus menţionat şi ne dorim ca abilităţile şi competentele furnizate beneficiarilor să răspundă cerinţelor acestuia.  Activităţile avute în vedere în cadrul proiectului, au ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii astfel încât să fie create şi asigurate condiţiile necesare pentru a asigura rolul activ în cadrul societăţii aflându-se în strânsă legătură cu obiectivele stabilite de reprezentanţii UE pentru marcarea anului 2012.

Obiectivele mai sus menţionate pot fi atinse tocmai prin solidaritatea dintre generaţii, prin sprijinul reciproc şi cooperarea între persoane de vârste diferite, astfel încat fiecare să îşi îndeplinească rolul în cadrul progresului social şi al dezvoltării economice, în conformitate cu nevoile şi posibilităţile sale.

În acest sens, unele dintre propunerile concrete ale Uniunii Europene pentru anul 2012 prevăd o serie de măsuri pentru menţinerea sănătăţii până la vârste înaintate, precum dezvoltatea unor strategii proactive în domeniul sănăţatii sau demararea unor programe de educaţie sanitară care să se adreseze tuturor categoriilor de vârstă, de la cei mai mici la cei mai vârstnici.

Toate cerinţele menţionate mai sus sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele proiectului „La Mulţi Ani”, beneficiarii fiind persoane în situaţia riscului de marginalizare socială.

Activităţile şi obiectivele proiectului vor contribui la atingerea priorităţilor Uniunii Europene prin creşterea responsabilităţii sociale şi a conştientizării participării active la viaţa socială şi prin promovarea egalităţii de şanse.

Metoda de implicare a persoanelor din grupul ţintă în proiect se va face prin abordarea directă în cadrul acţiunilor organizate, prin prezentarea obiectivelor proiectului, a modalităţilor de atingere a obiectivelor şi prin prezentarea activităţilor în care vor fi implicaţi, a avantajelor directe şi indirecte pe care le vor avea.

Materia primă folosită în cadrul atelierului ocupaţional (ceramică, ceară, textil etc.) poate fi achiziţionată la preţuri avantajose, existând un număr mare de producători care furnizează aceste materiale direct beneficiarilor, chiar şi în cantităţi mai mici, la preţuri competitive.

Resursele alocate pentru implementarea proiectului

Resurse umane – echipa de proiect este formată din: manager de proiect, responsabil financiar, responsabil comunicare, coordonator Atelier.

Resurse materiale: spaţiul pus la dispoziţie de Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Persoane Adulte Străuleşti, cheltuieli materie primă Atelier ocupaţional, cheltuieli aferente cadourilor, cheltuieli de informare şi publicitate, cheltuieli generale de administraţie.

Implementarea proiectului

Proeictul se derulează, din martie 2012, în Centrul de Servicii Sociale Străulești și presupune sărbătorirea zilelor de naștere ale seniorilor prezenți în Centru, odată pe lună: tort pentru sărbătoriții din acea lună, flori și cadouri. Deasemenea, au loc activități precum excursii și activități recreaționale. Următoarea etapă a proiectului urmărește extinderea proiectului în Centrul de Ingrijire Persoane Adulte Sf.Elena București.

Parteneri: DGASPC 1, Hypermarketul Cora Pantelimon București, Florăria Tropical Decor, Uniunea Elenă din România

Date de contact:
Dana Ichim, dana at asociatia-maia.ro
004 0720 22 00 25