Comisia Europeană a publicat Ghidul Economiei Sociale şi al Antreprenoriatului Social – Europa Socială, ghid elaborat în colaborare cu EURICSE. Ghidul Europa Socială este o publicaţie bianuala ce are ca scop să ofere unui public interesat, dar nu neapărat specializat, o prezentare succinta a domeniilor specifice politicii UE în domeniul ocupării forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune.

Ghidul Europa Socială este o publicaţie bianuală ce are ca scop să ofere unui public interesat, dar nu neapărat specializat, o prezentare succinta a domeniilor specifice politicii UE în domeniul ocupării forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune.

Acest Ghid ilustrează problemele şi provocările cheie, explica acţiuni şi instrumente politice la nivelul UE şi oferă exemple de bune practici din statele membre ale UE. Deasemenea, prezintă opinii cu privire la acest subiect din partea Preşedinţiei Consiliului

şi Parlamentului European.

Al patrulea volum din serie descrie lumea vie a organizaţiilor economiei sociale (cum ar fi cooperative, asociaţii, societăţi mutuale şi fundaţii), precum şi fenomenul mai recent al antreprenoriatului social, reprezentat de afaceri create pentru a îndeplini obiective sociale, mai degrabă decât obiective financiare.

În plus, sunt ilustrate tendinţele de responsabilitate socială în creştere în rândul cetăţenilor/consumatorilor, companiilor pentru-profit şi instituţiilor financiare.
În cele din urmă se analizează modul în care politicile europene şi naţionale sprijină dezvoltarea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale.

Puteţi descărca Ghidul aici.

Surse: Profit pentru Oameni, Institutul de Economie Socială

zp8497586rq