Ce este Rețeaua  pentru Dezvoltarea Economiei Sociale în România  – REDES?

Rețeaua pentru Dezvoltarea Economiei Sociale în România reprezintă o inițiativă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din România, în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România. Rețeaua va contribui la dezvoltarea și implementarea economiei sociale în țara noastră, membrii rețelei fiind specialiști în economie socială, incluziune socială sau oameni interesați de aceste domenii.

Care  sunt  obiectivele  REDES?

 • Promovarea economiei sociale
 • Facilitarea schimbului de informații între experți în domeniul economiei sociale și incluziunii sociale
 • Facilitarea construirii de parteneriate
 • Creșterea gradului de implicare al actorilor cheie în implementarea economiei sociale
 • Popularizarea activităților și rezultatelor proiectului Modelul Economiei Sociale în România

Cum funcționează rețeaua?

În cadrul REDES vor fi diseminate periodic informații despre domeniul economiei sociale, incluziunii sociale și despre proiectul Modelul Economiei Sociale în România. De exemplu Revista Presei de Economie Socială –  http://profitpentruoameni.ro/revista-presei/

Membrii care vor să publice informații (anunțuri, știri, evenimente, articole, etc) în cadrul REDES vor trimite un mesaj pe email în atenția d-lui Dorian Ilie, Asistent Comunicare și Relații Publice, în cadrul PNUD România.  Email: dorian.ilie@undp.org, tel: 0757 049 112.

Cinci motive pentru a vă înscrie în REDES

 • Vă promovați rezultatele și activitățile de incluziune / economie socială ale organizației către un public bine definit și interesat în mod direct de domeniul în care activați
 • Vă asigurați o creștere a vizibilității organizației și proiectelor
 • Veți beneficia de o credibilitate mai mare în fața partenerilor, finanțatorilor și susținătorilor organizației
 • Veți putea construi parteneriate cu alte organizații / instituții locale și din țară
 • Veți fi la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul incluziunii / economiei sociale

Cum vă înscrieți?

Pentru a vă înscrie în REDES – Rețeaua pentru Dezvoltarea Economiei Sociale în România  tot ce trebuie să faceți este să completați formularul de adeziune și să-l trimiteți în atenția d-lui Dorian Ilie, Asistent Comunicare și Relații Publice, în cadrul PNUD România.  Email: dorian.ilie@undp.org

Despre proiectul Modelul Economiei Sociale în România

Scopul proiectului este să construiască capacitatea strategică a sectorului economiei sociale în concordanță cu dezvoltarea sustenabilă pentru sprijinirea creșterii economice și integrarea / reintegrarea grupurilor dezavantajate pe piața  muncii.

Obiectivele proiectului

 • Îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional legat de economia socială
 • Dezvoltarea structurilor, mecanismelor și instrumentelor specifice economiei sociale
 • Creșterea capacității operatorilor din economia socială
 • Promovarea economiei sociale

Grupuri țintă

 • Grupurile sociale dezavantajate (persoane de etnie romă, beneficiari de venit minim garantat, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție al copilului, persoane cu dizabilități)
 • Specialiști în economie socială și incluziune socială

Proiectul Modelul Economiei Sociale în România este implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România , Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale. Pentru mai multe informații accesați www.profitpentruoameni.ro

sursa: http://profitpentruoameni.ro

zp8497586rq