h4>Prin PACT pentru COMUNITATE, se acordă finanțări directe nerambursabile sub formă de granturi pentru proiecte comunitare și inter-comunitare sau start-up-uri de inițiative antreprenoriale cu impact social sau cultural, dar şi servicii gratuite la nivel local sau regional: instruire, consultanță, facilitare comunitară, ateliere de lucru, seminarii, evenimente de networking. Detalii aici.zp8497586rq