Volum în curs de apariție la Editura PostModernism Museum, 2020

Editura PostModernism Museum 2020,
224 pagini,
ISBN: 978-606-94719-5-1

Documentarea lucrărilor de artă decorativă monumentală din perioada postbelică, comunistă şi raporturile lor cu spațiul și arhitectura epocii – reprezintă subiectul cercetării extinsă a Centrului de resurse pentru artele decorative.

Volumul „Artele monumentale decorative din România. O incursiune în a doua jumătate a secolului XX” beneficiază și de o bogată ilustrație inedită, atât din sursele unor arhive publice, dar și din arhive de fotografie care nu au mai fost publicate până acum.

În căutarea artelor decorative monumentale din România

Artele decorative monumentale reprezintă zone interdisciplinare, specifice ca limbaj și complexe ca mijloace de exprimare, la care contribuie deopotrivă artele plastice cât și cele decorative, arta monumentă, arhitectura și împletindu-se uneori cu domeniul încadrat pe rând în anumite perioadă ca artă aplicată, apoi ca prototip, iar ulterior acoperit aproape total de termenul design. După cum se poate observa încă din acest enunț introductiv este greu de cuprins printr-o singură definiție acoperitoare înțelesul artelor decorative monumentale, cu atât mai mult cu cât fiecare perioadă istorică și-a pus amprenta propriei înțelegeri a funcțiilor și chiar a tehnicilor specifice ale acestora. În arta contemporană granițele dintre genurile artistice s-au diluat, atât prin interdisciplinaritate cât și prin percepțiile asupra specificului tehnic înțelese ca un flux de influențe și elemente variate, interrelaționate. Schimbarea perspectivelor, termenilor și definițiilor meșteșugurilor a crescut varietatea artelor decorative înglobând inclusiv mijloacele tehnice de producție de serie și apropierea acestora de domenii precum design-ul. 

Observăm deci că relațiile dezvoltării artelor decorative monumentale au fost marcate firesc de contextul istoric și social al perioadelor traversate. În cele ce urmează ne vom referi la perioada postbelică, marcată de regimul politic comunist și vom prezenta particularitățile acestor fenomene artistice din perspectiva istoriei artei, atât ca fenomen social cât și ca fenomene estetice. – Cosmin Nasui

Gheorghe Ioniţă, „Omagiul constructorilor in haină militară”, 1983, Canalul Dunăre Marea Neagră, km 40, între localitățile Murfatlar și Poarta Albă,

Costurile de tipărire reprezintă contribuția partenerului de proiect Muzeul Național Cotroceni, în cadrul proiectului „Centrul de resurse pentru artele decorative din România”, derulat de Asociația Maia și în parteneriat cu Postmodernism Museum, Galateea Contemporary Art și Muzeul Naţional Cotroceni. Proiect cultural cofinanţat de AFCN

Pentru pre-comenzi vă rugăm scrieți un mail la info at postmodernism.ro