Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Democratică (CDD) anunţă începerea activităţii Grupului de Lucru (GdL) constituit în cadrul proiectului transnaţional „Managementul Integrării pe Piaţa Muncii” implementat de CDD în parteneriat cu Promoción Educativa Sociedad Cooperativa (Spania), BIDA e.V. „Kultur und Bildung” (Germania) şi E Mobil Press (Italia).

GdL urmăreşte, în sfera educaţiei adulţilor, identificarea unor bune practici naţionale de incluziune pe piaţa muncii a grupurilor în risc de excluziune socială şi prezentarea acestora în întâlnirile transnaţionale. Acestea, alături de celelalte bune practici identificate în ţările partenere, vor sta la baza elaborării Manualului de Educaţie pentru Integrarea pe Piaţa Muncii a Grupurilor Dezavantajate.

La constituirea GdL au participat: Asociaţiile „Activi pentru Viitor”, AMURTEL România, MAIA şi Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul pentru Dezvoltare Democratică.

Proiectul transnaţional „Managementul Integrării pe Piaţa Muncii” (Manage Labour Integration) se desfăşoară în perioada 2012 – 2014 în cadrul Programului „Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, Programul Sectorial Grundtvig Parteneriate pentru Invăţare şi are ca scop îmbunătăţirea competenţelor de management pentru cei care oferă educaţie adulţilor şi care lucrează cu grupuri în situaţie de în risc de excluziune socială, facilitând integrarea lor în câmpul muncii.

Din grupul ţintă al proiectului fac parte organizaţii neguvernamentale (ONG) din domeniul educaţiei adulţilor din cele 4 ţări care lucrează cu grupuri în risc de excluziune socială: tineri şomeri, femei victime ale violenţei, copii care se confrunţă cu riscul abandonului şcolar, romi, imigranţi etc. în vederea integrării acestora în piaţa muncii.

Prin participarea la proiect, ONG-urile vor avea ocazia să cunoască bunele practici din cele 4 ţări, să câştige noi competenţe interculturale, de management, planificare, implementare şi evaluare, să utilizeze rezultatele proiectului, crescând posibilităţile de integrare în câmpul muncii a grupurilor dezavantajate cu care lucrează, ridicând calitatea educaţiei pe care o oferă acestor grupuri şi, în felul acesta, construind o legătură mai strânsă între educaţie şi piaţa muncii.

Rezultatele aşteptate în cadrul proiectului: elaborarea flyerului şi a website-ului „Manage Labour Integration” în limbile engleză, germană, italiană, română şi spaniolă, activitatea în Grupurile de Lucru, un sumar comun în limba engleză privind bunele practici colectate în cele 4 ţări, editarea Manualului de Educaţie pentru Integrarea pe Piaţa Muncii a Grupurilor Dezavantajate.

bangrund

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: dna. Mariana Niţelea, preşedinte al CDD, adresa email: mariana.nitelea@yahoo.com