În fiecare dintre comunităţile în care trăim există atât probleme sociale, cât şi potenţialul comunităţii de a le rezolva pe termen lung, cu resurse proprii. Fundaţia NESsT România îi invită pe toţi cei interesaţi să lanseze sau să extindă o întreprindere socială să îşi înscrie ideea de afacere cu impact social pozitiv în Competiţia NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2013.

Competiţia se adresează:

Organizaţiilor non-guvernamentale şi cooperativelor înregistrate în România ce au drept scop dezvoltarea unei întreprinderi sociale cu impact direct asupra misiunii lor
IMM-urilor care urmăresc înfiinţarea şi/sau extinderea unei afaceri cu scopul de a crea impact social pe termen lung
Persoane fizice cu competenţe şi experienţa antreprenoriala interesate să dezvolte o întreprindere socială.

Este încurajată depunerea de aplicaţii pentru iniţierea sau dezvoltarea unor întreprindere sociale ce urmăresc atingerea unor obiective de impact îndrăzneţe în următoarele domenii:

Incluziune pe piaţa muncii: pregătire profesională, oportunităţi de angajare sau plasare pe piaţa forţei de muncă pentru persoane cu dizabilităţi, tineri aflaţi în situaţii de risc, minorităţi etnice şi alte categorii de persoane excluse de pe piaţa muncii. Aceste modele de întreprinderi sociale fie angajează ele direct persoane marginalizate, fie operează drept o platformă de reintegrare profesională oferind pregătire profesională şi mediind găsirea unor locuri de muncă în sectorul privat pentru aceste categorii de persoane. Exemplu: Atelierul de Pânză, întreprindere socială dezvoltată cu sprijinul NESsT România, promovează conceptul de dezvoltare sustenabila prin producerea şi comercializarea de sacose din bumbac şi alte produse din materiale textile oferind totodată locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi.

Surse de venit sustenabile: creşterea accesului la pieţe de desfacere pentru artizani, mici fermieri şi alţi producători marginalizaţi şi cu venituri reduse, producători care astfel obţin o sursă de venit constantă şi echitabilă care le poate asigura un trai decent. Aceste modele de întreprinderi sociale operează de obicei sub forma unor cooperative sau asociaţii de producători având drept scop creşterea veniturilor membrilor lor.Exemplu: Sănătate Dulce, întreprindere socială dezvoltată cu sprijinul NESsT România, produce mix-uri de miere de calitate superioară oferind o sursă de venit sustenabila şi un preţ echitabil apicultorilor din judeţul Sălaj.

Tehnologii cu impact social: tehnologii adresate comunităţilor cu venituri reduse şi/sau marginalizate oferindu-le acestora venituri sporite, acces la educaţie şi/sau îmbunătăţirea calităţii vieţii. Aceste modele de întreprinderi sociale comercializează tehnologii în domenii precum apa şi canalizare, agricultură, energie regenerabila şi/sau tehnologii asistive. Exemplu: Fundaţia Cartea Călătoare, întreprindere socială dezvoltată cu sprijinul NESsT România, produce cărţi audio în format DAISY (Digital Accessible Information System), o tehnologie accesibilizata pentru persoane cu deficienţe de vedere ce le oferă acestora oportunitatea de a se bucura de lectură că orice alt cititor, crescând astfel accesul la educaţie.

Beneficiile participanţilor

6-7 luni de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea unei întreprinderi sociale şi dobândirea competentelor necesare lansării şi administrării acesteia.

Un plan de afaceri pentru întreprinderea socială vizată.

Premiile Competiţiei NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2013: La finalului perioadei de planificare, NESsT va acorda până la 4 premii financiare (cu o valoare cuprinsă între 10.000 USD şi 20.000 USD fiecare) pentru recunoaşterea celor mai bune idei de întreprinderi sociale.

Organizaţiile/persoanele vor fi eligibile pentru a intra în portofoliul NESsT, beneficiind astfel de sprijin financiar şi consultanta individualizata pe termen lung pentru dezvoltarea întreprinderii lor sociale. Criteriile de selecţie pentru portofoliul NESsT sunt: 1) calitatea planului de afaceri şi potenţialul de piaţă, 2) compatibilitatea cu NESsT, mai exact probabilitatea ca NESsT să adauge valoare dezvoltării întreprinderii sociale, 3) impactul social ridicat şi potenţialul de creştere/extindere, şi 4) riscul investiţiei comparativ cu restul portofoliului de incubare al NESsT (nevoia de investiţie trebuie să fie rezonabilă în comparaţie cu impactul social creat şi în comparaţie cu celelalte întreprinderi sociale din portofoliul NESsT).

Aplicaţiile se vor trimite prin email, către Diana Toda, Enterprise Development Associate în cadrul NESsT România, la adresa dtoda@nesst.org, până la data de 7 iulie 2013, ora 00:00.