Proiectul Creez, îndrăznesc, dăruiesc! este implementat de Asociatia Maia în parteneriat cu Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România – ACE-ES România, în două județe – București și Călărași – început în data de  1 august 2017, are o durată de 3 luni și este finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului în cadrul Concursului național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești 2017 – tematica nr. 1. Stimularea participării tinerilor la viața societății

Scopul proiectului constă în dezvoltarea spiritului creativ, antreprenorial și civic pentru 40 tineri cu vârste între 16-30 ani din București și județul Călărași pentru a contribui la schimbarea societății conform nevoilor și aspiratiilor, la progresul societății în care trăiesc.

Activitățile principale ale proiectului:

  • Derularea atelierelor de creație cu durata de 1 zi, cu 4 grupe a câte minimum 10 participanți/grupa; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – sediul Asociatia Maia, iar 2 ateliere în jud. Calarasi – la sediile închiriate;
  • Evenimente tip expoziție cu durata de 1 zi; un eveniment va fi organizat în localitatea Oltenița, jud. Călărași, unul în Bucuresti cu participarea a minimum 50 persoane/eveniment; evenimentul organizat la București va cumula atât expoziția produselor, cât și prezentarea rezultatelor finale ale proiectului, marcând astfel închiderea lui;
  • Desfășurarea atelierelor de abilități antreprenoriale de 1 zi, cu 4 grupe a câte minimum 10 participanți; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – la sediul Asociației Maia, iar 2 ateliere la Oltenița, jud. Călărași – la sediile închiriate;
  • Ateliere de accesare fonduri/atragere investitori pentru idei de afaceri – de 1 zi, 4 grupe, 10 tineri/grupă; 2 ateliere vor fi desfășurate în București – la sediul Asociației Maia, iar 2 ateliere la Oltenița, jud. Călărași – la sediile închiriate;
  • Desfășurare curs Manager Întreprindere Socială (inclusiv evaluare / certificare) – 6 zile, în București, la sediul închiriat de furnizorul de formare; durata cursului este de 5 zile, iar 1 zi este prevăzuta pentru examinare – 20 participanți;
  • Organizarea a 2 ateliere pe tema voluntariatului 2 grupe a câte 10 participanți pe grupă, proveniti din rândul tinerilor participanți la atelierele menționate;
  • Follow up – formarea echipei de voluntari și coordonarea acestora; Voluntarii vor fi implicați în organizarea evenimentelor expoziționale (Oltenița și București) și a evenimentului de închidere a proiectului din cadrul expoziției finale de la București – 1 zi;

Beneficiari directi: 40 tineri cu vârste între 16-30 ani, cu studii medii și universitare din București și Oltenița, jud. Călărași, identificați și selectați din licee, facultăți, agenții locale de ocupare a forței de muncă, care doresc să participe la activități non-formale;

Beneficiari indirecți: unități de învățământ locale, autorități/instituții publice implicate în îndeplinirea obiectivelor strategice de tineret, ONG-uri locale care lucrează cu tineri, membrii comunităţilor locale alese pentru implementarea proiectului.

 

Pentru detalii legate de proiect vă rugam s-o contactați pe Elena Oncia, responsabil proiect. proiectmonitorizare și implementare proiecte ,  maia@asociatia-maia.ro; tel. 0726116475

„CREEZ, ÎNDRĂZNESC, DĂRUIESC!”
Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului Național de Proiecte pentru Tineret
Contract: nr. 9978/26.07.2017
București –01.08-01.11.2017