Asociaţia Maia, în parteneriat cu Fundaţia Prieteni Pentru Tine și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 1, București, implementează proiectul „Cu încredere, spre viaţă!” – Formare şi dezvoltare personală pentru tinerii instituționalizaţi, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Concursul Naţional de Proiecte pentru Tineret.

Proiectul este adresat unui număr de 20 de adolescenţi şi tineri, beneficiari ai sistemului rezidenţial, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1, Bucureşti, cu sprijinul a 10 voluntari și a unei echipe de traineri.

Data de început a proiectului este 5 septembrie 2016 și data finalizării acestuia este 31 octombrie 2016.

Scopul proiectului constă în antrenarea tinerilor din centrele de plasament (servicii rezidențiale) în activităţi de educaţie non-formală de formare – dezvoltare de competenţe, în vederea creşterii gradului de integrare socială şi a dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă.

În ceea ce privește importanța și beneficiul social, proiectul își propune să răspundă unei probleme sociale insuficient abordate, cea a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție socială și să creeze o punte între un mediu asistat și un mediu competitiv. Tinerii sunt adesea nepregătiți în momentul în care sunt nevoiți să părăsească sistemul de protecție și sunt atrași fie într-un mediu infracțional, fie într-unul de subzistență. Proiectul dorește să îi sprijine în depășirea acestei condiții care se constituie într-o problemă socio-economică, urmărind crearea unui model de intervenție socială și de colaborare între stat și mediul ONG.

Obiectivele proiectului urmăresc:

  1. antrenarea unui număr de 20 de tineri cu vârste între 14-26 ani, proveniți din sistemul rezidențial al DGASPC sector 1, în activități de dezvoltare a abilităților de viață independenă, timp de 2 luni;
  2. îmbunătațirea abilităților de comunicare și lucru în echipă pentru 20 de tineri cu vârste între 14-26 ani proveniți din sistemul rezidențial al DGASPC sector 1, timp de 2 luni;
  3. desfășurarea unor module/ateliere de lucru având ca teme generale: comunicarea, consiliere socială și consiliere vocațională în vederea creșterii competențelor de viață și creșterea reușitelor educaționale, profesionale și personale, desfășurarea de vizite de studiu la potențiali angajatori;
  4. creșterea capacității organizației de a implementa proiecte și de a gestiona voluntari prin formarea a 4 formatori și 10 voluntari în tematici specifice.

Activitățile proiectului vizează desfășurarea de:

  1. ateliere de lucru având ca temă principală pregatirea pentru viață, prin stimularea abilităților de autonomie personală;
  2. sesiuni de formare în vederea dobândirii unor competențe necesare creșterii angajabilității acestor tineri, având ca obiective: îmbunătățirea abilităților de comunicare, creșterea încrederii în propriile resurse, întărirea abilității de rezolvare de conflicte și de negociere cu mediul (restrâns, de grup și social);
  3. sesiuni de consiliere, asistență și mediere socială pe tematici precum educație pentru sănătate și igiena, nutriție, relațiile cu instituțiile statului și accesarea drepturilor sociale;
  4. sesiuni de consiliere vocațională și orientare pe piața muncii – teme principale abordate: întocmirea unui C.V., mod de prezentare la un interviu, drepturi și obligații ca angajat;
  5. sesiuni de mentorat 1:1 post-proiect (matching realizat în urma atelierelor și sesiunilor de lucru);
  6. vizite de studiu la potențiali angajatori.

 Rezultatele proiectului urmăresc dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare a tinerilor proveniți din centrele de plasament, creșterea încrederii în propriile resurse și creșterea gradului de autonomie personală, dezvoltarea unor stări și sentimente pozitive, optimiste, încrezătoare cu privire la viața lor socială, profesională și personală, precum și creșterea competențelor necesare obținerii și păstrării unui loc de muncă.