Rezultate parțiale ale proiectului “Creez, îndrăznesc, dăruiesc!” – finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului Național de Proiecte pentru Tineret, Contract: nr. 9978/26.07.2017.

Proiectul implementat de Asociația Maia în parteneriat cu Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România – ACE-ES România, pe o durată de 3 luni, începând cu 1.08.2017, are ca scop dezvoltarea spiritului creativ, antreprenorial și civic pentru 40 tineri cu vârste între 16-30 ani din București și județul Călărași (Oltenița) pentru a contribui la schimbarea societății conform nevoilor și aspirațiilor, la progresul societății în care trăiesc.

Rezultatele parțiale realizate până la aceasta dată, în acord cu activitățile propuse pentru îndeplinirea  obiectivelor proiectului, sunt prezentate după cum urmează:

– Obiectivul 1– Dezvoltarea abilităţilor creative în rândul a 40 tineri prin activităţi de tip non-formal pe parcursul a 2 luni- s-au desfășurat în paralel, atât în Oltenița cât și în București, 4 atelierele de creaţie, cu grupe de câte 10 tineri, totalizând astfel un număr de 40 participanţi;

– Obiectivul 2 – Formarea abilităţilor antreprenoriale pentru 40 tineri în cadrul atelierelor de antreprenoriat şi a competenţelor de organizare a întreprinderilor sociale pentru 20 dintre aceştia, în sesiunile de curs certificat ANC – s-au desfășurat similar, în Oltenița cât și în București, 4 atelierele de abilităţi antreprenoriale, 4 ateliere de accesare fonduri și atragere investitori, cu grupe de câte 10 tineri, totalizând astfel un număr de 40 participanţi; subsumat aceluiași obiectiv s-au implementat activitățile de selecție curs manager întreprindere socială și desfășurarea cursului certificat ANC, în urma cărora s-au selectat inițial 22 tineri din Bucuresti și Oltenița, participanţi finali certificaţi fiind 20.

– Obiectivul 3 –  Exersarea şi îmbunătăţirea competenţelor sociale pentru 20 tineri în cadrul atelierului pe tema voluntariatului şi implicarea lor în activităţi specifice de voluntariat, pe parcursul unei luni – s-au desfășurat în București atelierele de voluntariat cu 2 grupe a câte 10 tineri,  totalizând astfel un număr de 20 participanţi.

Conform planului de promovare propus în proiect s-au realizat următoarele materiale de informare  și publicitate: 1 roll-up, 100 flyere, 100 mape, 10 afișe A3, 45 tricouri, 45 agende A5 nedatate personalizate cu logo-ul  proiectului; s-a realizat 1 conferință de prezentare a rezultatelor intermediare proiect, s-au realizat 2 comunicate de presă, distribuite pe site-urile partenerilor, pagini FB.

În cadrul proiectului au avut loc activități de monitorizare a proiectului din partea finanţatorului și   activități de comunicare periodică între aplicant și parteneri.

Pentru detalii legate de proiect, persoana de contact Elena Oncia, responsabil monitorizare și implementare proiecte,  maia@asociatia-maia.ro; tel. 0726116475