16-18 octombrie 2013, Bucureşti

Cursul „Management cultural în artele vizuale contemporane” este dedicat profesioniştilor din instituţiile culturale muzeale şi din organizaţiile cu profil artistic, care au atribuţii în domeniul managementului de proiect şi organizării evenimentelor.

Obiectivul general al proiectului este prezentarea sistemului de lucru folosit de profesionişti din domeniul privat al culturii şi artelor contemporane angajaţilor instituţiilor culturale muzeale şi ai organizaţiilor cu profil artistic.

Obiective specifice

1.  Prezentarea unor sisteme de lucru în domeniul cultural privat, profit şi non-profit

2. Schimb de experienţă şi networking pentru manageri culturali din organizaţii culturale publice şi private

3. Punerea bazelor unei reţele de profesionişti în domeniul culturii pentru viitoare parteneriate public-private eficiente şi sustenabile

În cele 3 zile, cursul abordează o tematică diversă:

  • definirea joburilor tangenţiale pieţei de artă, tipuri de contracte;
  • arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument social etc.;
  • modalităţi de alegere a unor lucrări pentru un proiect expoziţional (cercetare, selecţie, concept, spaţiu, tranzacţie comericală şi non-comercială);
  • pregătirea documentaţiei (certificat de autenticitate, certificat de expertiză, fişă tehnică, certificat de restaurare, contracte de reprezentare, contracte de vânzare-cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodie şi de predare-primire);
  • cum se expune (muzee, galerii comerciale şi non-comerciale, spaţii alternative, spaţii deturnate), cum se face comunicarea (parteneriate, parteneriate media, diseminare);
  • cum se aplică pentru fondurile nerambursabile româneşti şi europene
  • cum se aplică la bienale, târguri, muzee, spaţii expoziţionale din străinătate;
  • ce sunt rezidenţele artistice şi curatoriale şi cum se aplică pentru acestea;
  • cine cumpără şi cine vinde (curator, galerist, dealer de artă, casă de licitaţie, colecţionari, investitori, bănci, fonduri de investiţii);
  • ce este cota artistului şi cum creşte aceasta – reguli ale pieţei de artă

Traineri:

Trainer: Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de artişti, curator

Curs: „Arta, produsele ei şi profesioniştii lucrători”

Locaţie: sediu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Trainer: Ioana Ciocan, curator, artist, asistent universitar UNARTE

Curs:  „Arta în spaţiul public românesc după 1990”

Locaţie: sediu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Trainer: Diana Dochia, manager galerie, economist şi istoric de artă, membru fondator în Reţeaua Naţională a Muzeelor din România

Curs: „Activitatea artistică a unei galerii comerciale româneşti”

Locaţie: Anaid Art Gallery

Trainer: Petru Lucaci – preşedinte Uniunea Artiştilor Plastici şi manager al galeriei Victoria Art Center

Curs: „Arta şi instituţiile ei”

Locaţie: Victoria Art Center

Trainer: Cristina Olteanu, COO casă de licitaţie

Curs: „Activitatea unei case de licitaţii”

Locaţie: Casa de licitaţii Artmark

Trainer: Pavel Şuşară, preşedinte Asociaţia Evaluatorilor şi Experţilor în artă, scriitor, critic, istoric de artă

Curs: „Autentificarea, evaluarea şi expertiza obiectului de artă”

Locaţie: Galeria Luchian 12

Cursurile se desfăşoară zilnic, în două părţi, în intervalele orare 10.00-12.00 şi 14.00-16.00. Aplicaţiile sunt deschise către profesioniştii din instituţiile culturale muzeale şi din organizaţii cu profil artistic.

Candidatura constă în trimiterea unui CV (cu date de contact incluse) şi a unei scrisori de intenţie pe adresele de e-mail: amalia.alexandru@cppc.ro

Chen Zhen, Round Table 1995, expusă la Muzeul Guimet Paris, sursa modernism.ro

Chen Zhen, Round Table 1995, expusă la Muzeul Guimet Paris, sursa modernism.ro

Acceptarea sau respingerea candidaturii se face până pe 11 octombrie 2013.

Pentru detalii de plată vă rugăm contactați pe Amalia Alexandru. Participanţii pot opta şi pentru cazare în spaţiul CPPC.

 

Alte detalii:

Amalia Alexandru, manager de proiect                    Oana Ioniţă Năsui, manager de proiect

amalia.alexandru@cppc.ro                                       maia@asociatia-maia.ro

0788 905 553

021 310 08 15

Parteneri strategici: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Asociaţia Maia, Modernism.ro

Parteneri de conţinut: Anaid Art Gallery, Victoria Art Center, Galeria Luchian 12, Uniunea Artiştilor Plastici, Galeriile Artmark, Năsui colecţie&galerie, Proiect 1990

Imagine vizual: Chen Zhen, Round Table 1995, expusă la Muzeul Guimet Paris, sursa modernism.ro