Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Democratică (CDD) lansează, în încheierea proiectului „Managementul Integrării pe Piaţa Muncii” (GRU–12-P-LP-89-B-ES) rezumatul în limba română al Manualului de Educaţie pentru Integrarea în Câmpul Muncii a Persoanelor Dezavantajate.

Proiectul a fost  implementat în România de CDD în perioada: 2012 -2014,  alături de ceilalţi parteneri transnaţionali:  Promoción Educativa Sociedad Cooperativa (Spania, coordonator al proiectului), BIDA e.V. „Kultur und Bildung” (Germania) şi E Mobil Press (Italia). El s-a desfăşurat în cadrul Programului „Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, Programul Sectorial Grundtvig Parteneriate pentru Invăţare şi a urmărit îmbunătăţirea competenţelor de management pentru cei care oferă educaţie adulţilor şi care lucrează cu grupuri aflate în situaţie de risc de excluziune socială, facilitând integrarea lor în câmpul muncii.

In cadrul proiectului au fost selectate şi prezentate exemple de bune practici de educaţie a adulţilor din diferite grupuri dezavantajate: femei victime ale violenţei, migranţi, tineri din centrele de plasament, tineri cu dizabilităţi, şomeri etc. din cele 4 ţări participante. A fost creata o grilă de criterii pe baza careia a fost analizat setul de bune practici din fiecare ţară în parte şi s-a realizat, în final, o analiză globală a tuturor exemplelor prezentate pentru identificarea unor similitudin şi diferenţe la nivel transnaţional.

Intregul demers al acestui proiect alcătuieşte „Manualul de Educaţie pentru Integrarea în Campul Muncii a Persoanelor Dezavantajate” care poate fi consultat în limba engleză și, în rezumat în limba română, la: http://www.promocioneducativa.es/managelabourintegration/resultsRO.html

Vă învităm să consultaţi cele două materiale dacă urmăriţi să oferiţi educaţie adulţilor din grupurile dezavantajate şi:

  • sunt interesaţi de integrarea mai eficientă a acestora în câmpul muncii
  • doriţi să vă îmbunătăţiţi competenţele de management şi practicile de educaţie a adulţilor prin cunoaşterea unor bune practici
  • urmăriţi apropierea procesului de educaţie a adulţilor din grupurile dezavantajate de piaţa muncii.

Mulţumim pe această cale tuturor reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale care au facut parte din Grupului Naţional de Lucru, cu ajutorul cărora a fost realizată activitatea în România: Asociaţia A.F.I. – PROFAMILIA, ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, Asociaţia de Ajutor Caritabil AMURT, Asociaţia de Ajutor AMURTEL România, Asociaţia MAIA, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul Educaţia 2000+ şi Centrul pentru Dezvoltare Democratică.

Mai multe informaţii despre proiect sunt disponibile la: http://www.promocioneducativa.es/managelabourintegration/ sau http://www.cdd.org.ro

Manual---Similarities-and-D

Persoană de contact: dna. Mariana Niţelea, preşedinte CDD, email: mariana(dot)nitelea(at)yahoo(dot)com

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului Sectorial Grundtvig al Programului “Invăţare pe Tot  Parcursul Vieţii”. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, AN si Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.