Rezultatele finale ale proiectului “Creez, îndrăznesc, dăruiesc!” – finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului Național de Proiecte pentru Tineret, Contract: nr. 9978/26.07.2017- au fost prezentate cu ocazia evenimentelor de încheiere care au fost realizate în data de 28 octombrie 2017, la Oltenița, în incinta Liceului Teoretic Neagoe Basarab și în 31 octombrie 2017, la București, la cafeneaua Timeout – str. Nicolae Tonitza nr.13 (Centrul Vechi).

În cadrul acelorași evenimente au fost premiate produsele și ideile de proiecte/evenimente care au fost realizate în cadrul atelierelor susținute conform proiectului. În fiecare localitate s-au înmânat   câte 3 premii – reprezentanților echipelor care au elaborat produsele/proiectele care au obținut cele mai multe voturi ale publicului, în ordine descrescătoare. Premiile au constat în albume de pictură: Expresionismul (premiul I), Simbolismul (premiul al II-lea) și Romantismul (premiul al III-lea) – Editura Aquila. De menționat aici este faptul că, inspirați de titlul proiectului, tinerii din Oltenița au dăruit bibliotecii liceului menționat mai sus, albumele obținute ca premii.

Proiectul implementat de către Asociația Maia, în parteneriat cu Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România – ACE-ES România, pe o durată de 3 luni, începând cu 1.08.2017, a avut ca scop dezvoltarea spiritului creativ, antreprenorial și civic pentru 40 tineri cu vârste între 16-30 ani din București și județul Călărași (Oltenița) pentru a contribui la schimbarea societății conform nevoilor și aspirațiilor, la progresul societății în care trăiesc.

 

Rezultatele finale realizate în acord cu activitățile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, sunt prezentate după cum urmează:

 

– în paralel, s-au desfășurat, atât în Oltenița cât și în București, 4 ateliere de creaţie, cu grupe de câte 10 tineri, totalizând astfel un număr de 40 participanţi;

– similar, s-au desfășurat în Oltenița și în București, 4 ateliere de abilităţi antreprenoriale, 4 ateliere de accesare fonduri și atragere investitori, cu grupe de câte 10 tineri, totalizând un număr de 40 participanţi;

– un curs de manager de întreprindere socială certificat ANC, în urma căruia 20 tineri din București și Oltenița au fost certificaţi;

– s-au desfășurat în București atelierele de voluntariat cu 2 grupe a câte 10 tineri, și o întâlnire follow-up cu 20 participanți, din rândul cărora s-au ales voluntarii care s-au implicat în organizarea evenimentelor de tip expoziție din cele 2 localități.

 

S-au propus și realizat următoarele materiale de promovare: 1 roll-up, 100 flyere, 100 mape, 10 afișe A3, 45 tricouri, 45 agende A5 nedatate personalizate cu logo-ul proiectului; de asemenea, au fost organizate 2 conferințe  – una intermediară și una la finalul proiectului, s-au realizat 3 comunicate de presă, distribuite pe site-urile partenerilor, pagini Facebook, alte rețele de socializare.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon: 0726116475 sau e-mail:maia@asociatia-maia.ro, persoana de contact: Elena Oncia.