Comunicat de presă

 

“Re-engage! Alternative paths to motivate and engage youth back to work” este un proiect transnațional implementat împreună de cinci organizații din Spania (1. Fundación Coremsa și 2. Asociația Prodiversa- Progres și Diversitate), Romania (3. Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială și 4. Asociația Maia) și Grecia (5. Institutul de dezvoltare a antreprenoriatului – IED). Pe toată durata sa, proiectul a răspuns nevoii concrete de a-i implica pe tineri, motivându-i și încurajându-i să-și desăvârșească educația și să intre pe piața muncii.

 

Proiectul a acordat o atenție deosebită educației incluzive și pregătirii axate în primul rând pe educația antreprenorială și antreprenoriatul social. Prin activitățile derulate, partenerii au venit în ajutorul trainerilor, al celor ce lucrează cu tinerii și al tinerilor în general (în special al celor din categoria NEET).

Proiectul Re-engage s-a adresat tinerilor șomeri din două perspective: în primul rând, le-a oferit motivația și cunoștințele necesare pentru a pătrunde pe piața muncii; în al doilea rând, i-a ajutat pe cei care doresc să lucreze pe cont propriu, oferindu-le informații pentru a-și porni propria afacere, ca posibilitate alternativă de integrare pe piața muncii.

Activitatea celor cinci parteneri este diposnibilă pe site-ul dedicat acestui proiect: http://www.reengage-project.eu. Toate materialele de curs realizate sunt accesibile, după cum urmeaza :

  1. Cursul “Cum să te valorifici la maximum” – și-a propus să stimuleze încrederea și motivația; materialul oferă, pe de o parte, instrumente, deprinderi și cunoștințe necesare pentru a deveni antreprenor și, pe de altă parte recomandă strategii       de stimulare a tinerilor demotivați;
  2. Platforma de e-learning ENGAGE-HUB, include materiale video interactive de dezvoltare personală și antreprenoriat, disponibile la: http://trainingplatform.reengage-project.eu .
  3. Setul Eu cel creator – se axează pe modalități de stimulare a creativității!

Toate materialele sunt disponibile și în limbile partenrilor (spaniolă, română și greacă).

Pentru o bună distribuție a sarcinilor, au fost organizate patru întâlniri în cele trei țări participante la proiect, după cum urmeaza:

  • Malaga, Spania, decembrie, 2016
  • Larissa, Grecia, iunie, 2017
  • București, Romania, noiembrie, 2017
  • Malaga, Spania, septembrie, 2018

În plus, fiecare partener a organizat un eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului, pentru a se garanta în felul acesta transferul de cunoștințe și, implicit, sustenabilitatea proiectului. Întâlnirea a oferit oportunitatea de a comunica direct tinerilor strategiile, metodologiile și instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului. De asemenea, a fost organizat un workshop pe teme de antreprenoriat, axabt pe teme precum dezvoltarea creativității sau pregătirea unui plan de afaceri. Potrivit evaluărilor, materialele dezvoltate au răspuns nevoilor și intereselor participanților.

Informații despre proiect sunt disponibile și pe pagina de Facebook a proiectului, actualizată cu articole interesante si utile pentru tineri; Re-engage! Youth back to work!