Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Democratică (CDD) a organizat participarea Grupului de Lucru (GNdL) din Romania la mobilitatea din Valladolid, Spania, ce s-a desfăşurat în perioada 26 – 29 septembrie 2013 în cadrul proiectului „Managementul Integrării pe Piaţa Muncii”. Proiectul este implementat de CDD (România) alături de ceilalţi parteneri: Promoción Educativa Sociedad Cooperativa (Spania, coordonator al proiectului), BIDA e.V. „Kultur und Bildung” (Germania) şi E Mobil Press (Italia).

logoMLI

Intâlnirea transnaţională din Spania, organizată de partenerul spaniol, a urmărit schimbul internaţional de bune practici de formare a adulţilor – pe care fiecare GNdL le-a identificat în propria ţară – pentru a oferi oportunităţi mai eficiente de educare a grupurilor dezavantajate în vederea integrării acestora în câmpul muncii.

GNdL român, coordonat de CDD, a colectat şi analizat bune practici din activitatea membrilor săi – reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniul de interes al proiectului: Asociaţia A.F.I. – PROFAMILIA, ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, Asociaţia de Ajutor Caritabil AMURT, Asociaţia de Ajutor AMURTEL România, Asociaţia MAIA, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul Educaţia 2000+ şi a selectat următoarele proiecte ce au fost prezentate în întâlnirea de la Valladolid:

  • “Grădina Socială”, proiect al Asociaţiei de Ajutor AMURTEL România (grup ţintă: tineri din centre de plasament);
  • “Integrarea refugiaţilor în România”, proiect al Asociaţiei ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi (grup ţintă: refugiaţi);
  • “O Intervenţie Integrată de Consolidare a Antreprenoriatului Social pentru Femeile Vulnerabile”, proiect al Asociaţiei: A.F.I. PROFAMILIA  (grup ţintă: femei victime ale violenţei);
  • “Parteneriat pentru Educaţie. Granturi pentru Scoli în Dificultate”, proiect al Centrului Educaţia 2000+ (grup ţintă: tineri/copii în risc de abandon şcolar);
  • „Program de Pregătire Jurnalistică pentru tineri romi”, proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent (grup ţintă: tineri romi).

 

In cadrul mobilităţii din Valladolid, participanţii au avut ocazia să cunoască modul de lucru al altor organizaţii din ţările partenere active în domeniul educaţiei adulţilor, să discute cum lucrează acestea in favoarea integrării grupurilor dezavantajate, să câştige noi competenţe interculturale şi să stabilească premizele unor viitoare colaborări. Partenerii au stabilit detaliile următoarelor etape ale proiectului: incorporarea bunelor practici prezentate în activitatea celorlalţi participanţi, modul de elaborare a analizei comparative a bunelor practici şi a Manualului de Educaţie pentru integrarea în câmpul muncii a grupurilor dezavantajate, precum şi agenda viitoarei mobilităţii ce se va desfăşura în România (februarie 2014).

Mai multe informaţii: http://www.progestia.com/managelabourintegration

Persoana de contact: dna. Mariana Niţelea, preşedinte CDD, email: mariana.nitelea@yahoo.com

Proiectul „Managementul Integrării pe Piaţa Muncii” se desfăşoară în perioada 2012 – 2014 în cadrul Programului „Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, Programul Sectorial Grundtvig Parteneriate pentru Invăţare şi are ca scop îmbunătăţirea competenţelor de management pentru cei care oferă educaţie adulţilor şi care lucrează cu grupuri aflate în situaţie de risc de excluziune socială, facilitând integrarea lor în câmpul muncii.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului Sectorial Grundtvig al Programului “Invăţare pe Tot  Parcursul Vieţii”. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, AN si Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.