Re-engage! – metode alternative de motivare si atragere a tinerilor pe piața muncii (“Re-engage! Alternative paths to motivate and engage youth back to work”) este un proiect transnațional derulat de Fundación Coremsa și implementat împreună cu patru organizații: Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială (ACE-ES RO) și Asociația Maia (ambele din Romania), Institutul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (the Institute of Entrepreneurship Development IED, Grecia) and Asociația Prodiversa – Progres și Diversitate (the Association Prodiversa – Progress and Diversity, Spania). Proiectul, început pe 1 noiembrie 2016, are o durată de 24 de luni și este implementat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice pentru tineret.

Re-engage! își propune să le ofere tinerilor șansa de a se bucura de success prin auto-dezvoltare, gândire creativă și prin explorarea propriilor capacități. Proiectul oferă pregătire atât pentru traineri/formatori, coordonatori/lucrători de tineret – cât și pentru tineri, cu precădere pentru cei care nu au un loc de muncă, nu urmează un program de educație sau formare, denumiți generic NEET.

Re-engage! abordează problematica tinerilor NEET dintr-o dublă perspectivă: în primul rând, le oferă motivația și deprinderile necesare pentru a pătrunde pe piața muncii, punând accent pe auto-dezvoltare și gândire pozitivă; în al doilea rând, oferă sprijin pentru promovarea antreprenoriatului ajutându-i pe tinerii cu atitudine proactivă să-și pornească propria afacere ca alternativă de integrare pe piața muncii.

Re-engage! va promova multe activități interesante la care tinerii pot participa:

  1. Programul de pregătire Cum să te valorifici la maximum (“Make the Best out of Yourself”) – va oferi instrumente, deprinderi și cunoștințe necesare pentru a deveni antreprenor, precum și strategii de motivare a celor neinteresați de studiu sau muncă.

  1. O platforma de e-learning ENGAGE-HUB – va cuprinde materiale video, resurse interactive de dezvoltare personală și antreprenoriat.

  1. Setul – EU- cel creator (The Creative ME Toolbox) – va include recomandări menite a stimula creativitatea!

Așadar, tinerii vor beneficia de pregătire antreprenorială și vor fi îndrumați să pregătească un plan de afaceri.

Echipa Re-engage! vă invita să participați la acest proiect. Nu ezitați să ne contactați pe pagina de Facebook: Re-engage! Youth back to work!

Mai multe informații se pot obtine de la: Mihaela Danga, mihaaela.danga@asociatia-maia.ro

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsementof the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”