Vineri, 31 mai 2019, in Brasov, la Hotel Apollonia, a avut loc ultimul atelier regional din cele 5 ateliere de lucru prevazute in cadrul proiectului – „Sanatate mintala- prioritate pe agenda publica!”- cod proiect  112591.

Cei 30 participanti din partea institutiilor publice, ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor au dezbatut 5 probleme majore din domeniul sanatatii mintale: 1.  Insuficienta promovare a informațiilor privind tulburările neuro-degenerative (în particular a demențelor) și instruirea specialiștilor din domeniul psiho-medico-social; 2 Insuficiența serviciilor de prevenție; 3.Servicii de evaluare si diagnosticare insuficient dezvoltate; 4.Insuficienta dezvoltare a serviciilor comunitare pentru pacienti si ingrijitori/apartinatori; 5.Insuficienta dezvoltare a serviciilor de ingrijire permanente-institutionalizate.

Cele 5 probleme abordate au fost analizate prin prisma a 3 elemente: cauze, consecinte si solutii de imbunatatire, de catre profesionistii din domeniu. Aceste solutii propuse sunt un prim pas in formularea politicilor publice alternative pe care si le-a propus proiectul.