For English please scroll down.

În perioada 30 noiembrie – 1   decembrie 2017 a avut loc cea de a treia întâlnire transnațională planificată în cadrul proiectului Re-engage! – metode alternative de motivare și atragere a tinerilor pe piața muncii (“Re-engage! Alternative paths to motivate and engage youth back to work”) implementat de Fundación Coremsa (Spania) împreună cu alte patru organizații: Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială, Asociația Maia (ambele din România), Institutul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (IED, Grecia) și Asociația Prodiversa – Progres și Diversitate (Spania), finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice pentru tineret.

Întâlnirea organizată de Asociația Maia s-a desfasurat la Centrul pentru Managementul Organizatiilor Nonprofit, cu  participarea a 10 reprezentanți ai celor 5 parteneri de proiect mentionați.  

Participanții au discutat despre rezultatele propuse și obținute până în acest moment în cadrul principalelor secțiuni ale proiectului (pregatirea si ebalorarea a 2 pachete de curs, a cate 5 module fiecare “Make the Best of yourself” & “Becoming an Entrepreneur”; inventarul abilitatilor personale; cate 2 ateliere de pilotare a modulelor cu tineri precum si cate 1 atelier de pilotare cu experti si lucratori de tineret pe fiecare tara; realizarea platformei e-learning “Engage-Hub”, structura setului “ Eu- cel creator”  exercitii si metode de stimulare a creativitatii), despre implementarea proiectului în perioada imediat următoare, despre evenimentele multiple planificate în fiecare țară parteneră pentru anul 2018. S-a stabilit calendarul, responsabilii și termenele limită pentru fiecare activitate.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici

////English version

The third transnational meeting of the Project Re-Engage  – alternative paths to motivate and engage youth back to work  took place in Bucharest, on 30 November – 1 December, 2017. The Project is implemented by  Fundación Coremsa (Spain) together with four other organizations: Association of Social Economy Experts and Consultants, MAIA Association (both from Romania), Institute for Entrepreneurship Development  (IED, Greece) and Prodiversa  Association – Progress and Diversity (Spain), with the financial support of the European Commission, under the Erasmus+ Programme, KA 2 – Strategic partnership for youth. Ten representatives of the five project partners attended the meeting organized by MAIA Association and hosted by the Centre for NGO Management.  

The participants analyzed the project results so far (preparation and creation of two  five-module course packages – “Make the best of yourself” & “Becoming an entrepreneur”, the inventory of personal skills, the workshops  organized by each partner organization: two  for youth and one for experts and youth workers. Other results include: defining the structure of the e-learning Engage-Hub platform and preparation of the “Creative me” module, which will offer a set of exercises and games aimed to promote creativity. The participants also discussed the next steps in the project implementation: deadlines and tasks regarding  the events scheduled  in each partners country in 2018, the second year of the project.

For more information click here